Teološka suma

Teološka suma – I, q. 2, a. 1-2
Teološka suma

Teološka suma – I, q. 2, a. 1-2

Sv. Tomaž Akvinski Zaradi lažje preglednosti (npr. opomb), ki je platforma na spletni strani ne omogoča, tokratni prevedeni odlomek objavljamo v obliki datoteke .PDF. Po vsej verjetnosti bo tudi v nadalje objavljeno v tej obliki. I_q._2_a._1-2Prenos
Teološka suma – I, q. 1, a. 8-10
Teološka suma

Teološka suma – I, q. 1, a. 8-10

Sv. Tomaž Akvinski PRVI DEL 1. VPRAŠANJE 8. ČLEN Ali je ta veda argumentativna? (II-II, q. 1, a. 5, ad 2 et 3; In Sent., lib. I, prol., a. 5; op. LXX De Trin., q. 2, a. 3; S. c. G. I, 2 et 9; Quodl. IV, q. 9, a. 3) ZDI SE, da ta veda ni argumentativna, saj: Sv. Ambrož pravi (De fide I, 13): »Odstranite argumente tam, kjer se zahteva vera«. Todav tej vedi se zahteva zlasti vera, kakor piše evangelist Janez (Jn 20, 31): »to pa je zapisano, da bi viverovali«. Torej sveta veda ni argumentativna.Če je argumentativna, ali navaja argumente na osnovi avtoritete ali na osnovi razuma. Če jihnavaja na osnovi avtoritete, se to ne zdi skladno z njenim dostojanstvom, saj ima dokaz na osnoviavtoritete najnižjo veljavo, kot pravi Boecij (In Top. Cicer, I). Če pa jih navaja na osno...
Teološka suma – I, q. 1, a. 5-7
Teološka suma

Teološka suma – I, q. 1, a. 5-7

Sv. Tomaž Akvinski PRVI DEL 1. VPRAŠANJE 5. ČLEN Ali je sveta veda višja od drugih znanosti? (I-II, q. 66, a. 5, ad 3; In Sent., lib. I, prol., a. 1; S. c. G. II, 4) ZDI SE, da sveta veda ni višja od drugih znanosti, saj: 1. Razvidnost dane znanosti je razlog njenega dostojanstva. Toda druge znanosti, o načelih katerih ni mogoče dvomiti, se zdijo razvidnejše od svete vede. Njena načela so namreč členi veroizpovedi, o katerih je mogoče dvomiti. Zato se zdijo druge znanosti višje od nje. 2. K nižji znanosti sodi, da prejema vsebine od višje, kakor jih prejema muzika od aritmetike. Toda sveta veda prejema vsebine od filozofskih disciplin, kakor namreč pravi Hieronim v pismu Magnusu (Epist. 70): »Stari učitelji so posuli svoja dela s tolikimi nauki in izreki filozofov,...
Teološka suma – I, q. 1, a. 2-4
Teološka suma

Teološka suma – I, q. 1, a. 2-4

PRVI DEL 1. VPRAŠANJE 2. ČLEN Ali je sveta veda znanost?      (II-II, q. 1, a. 5, ad 2; In Sent., lib. I, prol., a. 3, q. 2; De ver., q. 14, a. 9, ad 3; De Trinit. q. 2, a. 2) ZDI SE, da sveta veda ni znanost, saj: 1. Vsaka znanost izhaja iz načel, ki so samoumevna. Sveta veda pa izhaja iz členov vere, ki niso samoumevni, saj jih ne sprejemajo vsi, »nimajo namreč vsi vere« (2 Tes 3, 2). Torej sveta veda ni znanost. 2. Znanost ne obravnava posameznosti, sveta veda pa jih, saj obravnava Abrahamova, Izakova in Jakobova dejanja ipd. Sveta veda torej ni znanost. TODA PROTI temu je, kar pravi sv. Avguštin (De Trin. 14, 7): »K tej znanost sodi le to, po čemer poraja, hrani, brani in utrjuje zveličavno vero«. To pa ne pritiče nobeni drugi znanosti, pač ...
Teološka suma – I, q. 1, a. 1
Članki, Prva, Teološka suma

Teološka suma – I, q. 1, a. 1

(slovenski prevod dr. Iva Keržeta) PREDGOVOR Ker mora učitelj katoliške resnice ne le poučevati poznavalce, pač pa tudi izobraziti začetnike, po Apostolovi besedi (1 Kor 3, 1-2): »kakor nedoraslim v Kristusu sem vam dal mleka piti, ne jedi«, je naš namen v tem delu tako prikazati to, kar se nanaša na krščansko vero, da bo primerno za izobrazbo začetnikov. Opazili smo namreč, da novinci v tej vedi naletijo na veliko oviro, ko berejo spise raznih avtorjev: deloma zaradi obilice nekoristnih vprašanj, členov in predmetov obravnave, na katere tam naletijo; deloma zato, ker to, česar se morajo naučiti, ni podano tam po znanstvenem redu, pač pa po redu, ki ga zahteva komentiranje te ali one knjige ali pa okoliščine, v katerih nastane disputacija; deloma pa tudi zato, ker pogosto ponavlj...
0
    0
    Vaša košarica
    Košarica je praznaTrgovina